Miễn thuế và Nenkin

Thủ tục xin miễn giảm thuế cư trú (住民税) và bảo hiểm hưu trí(年金)

XIN LỖI ! CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT NỘI DUNG TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT