Gia hạn visa

※ Hồ sơ cần thiết khi gia hạn visa các loại  >> Download

※ đơn xin các loại tư cách visa   >> Download

Hướng dẫn làm thủ tục gia hạn visa cho các bạn có tư cách 技術・人文知識・国際業務 ・家族滞在

PHẦN 1: LÀM CHO CHÍNH MÌNH

Hồ sơ cần thiết để xin gia hạn visa 

1. Đơn xin gia hạn ( theo mẫu của cục quản lý XNC)  (1  bản)

在留期間更新許可申請書(1通) (指定様式)>> Download

2. Ảnh (3cmx4cm ) chụp trong vòng 3 tháng (1 tấm)

写真(縦4㎝x横3㎝,3カ月以内)(1枚)

※ Ảnh phải rõ nét,không đội nón,không cảnh nền.Ghi họ tên phía sau ảnh rồi dán vào đơn xin.

3. Hộ chiếu và thẻ cư trú (bản gốc,xuất trình lúc nộp hồ sơ) (nộp:copy mỗi cái 1 bản)

パスポート・在留カード(原本:提示、提出:各1通ずつコピー)

4. Giấy tổng kết thu nhập của công ty trong năm trước (Xin ở cty)

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

→ NỘP GIẤY NÀY KHI CTY CHÚNG TA THUỘC LOẠI カテゴリー2&3

Bảng phân loại công ty

※ カテゴリー1&4 thì hiếm gặp

5. Giấy chứng nhận tiền thuế cư trú và chứng nhận nộp thuế của 1 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp xin gia hạn (mỗi cái 1 bản) (xin ở shiyakusho,kuyakusho)

※ Là tờ giấy xác nhận tổng thu nhập của chúng ta trong một năm và chứng nhận rằng chúng ta có nộp thuế đầy đủ trong năm đó

住民税の課税証明書及び納税証明書 (直近過去1年分)(各1通)

→ CHỈ NỘP GIẤY NÀY KHI CTY CHÚNG TA THUỘC LOẠI カテゴリー3

※Chú ý : Giấy tờ  xin phát hành có giá trị trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

PHẦN 2: XIN CHO GIA ĐÌNH 

 Hướng dẫn  làm thủ tục gia hạn visa cho Vợ /Chồng và Con có visa “家族滞在”

Hồ sơ cần thiết để xin gia hạn visa 

I- PHẦN CỦA NGƯỜI XIN GIA HẠN:

1. Đơn xin gia hạn ( theo mẫu của cục quản lý XNC)  (1  bản)

在留期間更新許可申請書(1通) (指定様式)>> Download

2. Ảnh (3cmx4cm ) chụp trong vòng 3 tháng (1 tấm)

写真(縦4㎝x横3㎝,3カ月以内)(1枚)

※ Ảnh phải rõ nét,không đội nón,không cảnh nền.Ghi họ tên phía sau ảnh rồi dán vào đơn xin.

※ Dưới 16 tuổi không cần ảnh

3. Hộ chiếu và thẻ cư trú (bản gốc,xuất trình lúc nộp hồ sơ) (nộp:copy mỗi cái 1 bản)

パスポート・在留カード(原本:提示、提出:各1通ずつコピー)

4. Giấy chứng nhận cư trú (xin ở shiyakusho,kuyakusho,yêu cầu  ghi thông tin của tất cả các thành viên trong gia đình gồm cả người xin ,trừ số MyNumber ra, còn lại các thông tin khác là cần thiết)  (1 bản)

住民票(申請人を含む家族全員(世帯))(1通)

※マイナンバー以外全部載せるもの(お住まいの市役所・区役所から発行されるもの)

5.Giấy chứng minh quan hệ 

Giấy đăng ký kết hôn ( của vợ/chồng) (copy)

結婚証明書(写し)

Giấy khai sinh (con)  (copy)

出生証明書(写し)

※ Cần thêm bản dịch tiếng nhật ( tự dịch cũng được)

II- PHẦN CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH (NGƯỜI PHỤ DƯỠNG):

6. Hộ chiếu và thẻ cư trú của người phụ dưỡng (nộp:copy mỗi cái 1 bản)

扶養者のパスポート・在留カード(提出:各1通ずつコピー)

7. Giấy chứng nhận tiền thuế cư trú và chứng nhận nộp thuế của 1 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp xin gia hạn (mỗi cái 1 bản) (xin ở shiyakusho,kuyakusho)

※ Là tờ giấy xác nhận tổng thu nhập của chúng ta trong một năm và chứng nhận rằng chúng ta có nộp thuế đầy đủ trong năm đó

住民税の課税証明書及び納税証明書 (直近過去1年分)(各1通)

8. Giấy chứng nhận làm việc ( nhận ở cty ) 1 bản

在職証明書 (1通)

9. Phiếu tổng kết thu nhập và nộp thuế cuối năm (1 bản)

源泉徴収票 (1通)

 

※ Chú ý :

–   Các giấy tờ xin phát hành ( như giấy thuế…) chỉ có hiệu lực trong 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xin gia hạn

–  Đối với các bạn sắp xin visa vĩnh trú thì nên kiểm tra thông tin thu nhập của mình trong tờ thuế cư trú xem có đúng với thu nhập thực tế không nhe! để mình điền thông tin vào đơn xin gia hạn cho khớp với hồ sơ xin vĩnh trú sau này.